transfert de la halte de « ceppe » à compter du lundi 10 avril 2017.

Information aux usagers : Transfert de la halte de « Ceppe »

 

Dans le cadre du schéma directeur d’investissements de la Collectivité Territoriale de Corse, des travaux relatifs à l’amélioration des dessertes ferroviaires du périurbain de Bastia / Casamozza sont en cours et ce, afin d’améliorer les déplacements du quotidien des insulaires.

 

A compter du lundi 10 Avril 2017, les usagers pourront profiter sur la commune de Biguglia de la nouvelle halte de Ceppe.

 

Bastia, le 06 Avril 2017

 

 

Infurmazione per i clienti : Trasferamentu di a fermata di « Ceppe »

 

In u quatru di l’invistimenti decisi per a Cullettivita Territoriale di Corsica per a migliurazione di u serviziù di navette Bastia / Casamozza, travagli sò in corsu per facilità I spiazzamenti d’ogni ghjornu di i corsi.

A partesi di u luni 10 aprile du u 2017, i nostri clienti puderanu aduprà nant’à a cumuna di Biguglia di una nova firmata di Ceppe.

 

Bastia u 6 Aprile di u 2017

Copyright © 2014 - Chemins de Fer de la Corse